MAHLER Symphony No. 8

GUSTAV MAHLER

Symphony No. 8
Harper · Popp · Augér · Minton · Watts · Kollo · Shirley-Quirk · Talvela · Wiener Sängerknaben · Wiener Singverein
Wiener Staatsopernchor
Chicago Symphony Orchestra
Sir Georg Solti
Int. Release 01 Jul. 1999
Download


Track List

Gustav Mahler (1860 - 1911)
Symphony No. 8 in E-Flat Major - "Symphony of a Thousand"

Pt. 1

Wiener Staatsopernchor, Wiener Singverein, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti

Heather Harper, Lucia Popp, Yvonne Minton, Helen Watts, René Kollo, John Shirley-Quirk, Martti Talvela, Wiener Singverein, Wiener Staatsopernchor, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti

Heather Harper, Lucia Popp, Yvonne Minton, Helen Watts, René Kollo, John Shirley-Quirk, Martti Talvela, Wiener Sängerknaben, Wiener Singverein, Wiener Staatsopernchor, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti

Heather Harper, Lucia Popp, Yvonne Minton, Helen Watts, René Kollo, John Shirley-Quirk, Martti Talvela, Wiener Singverein, Wiener Sängerknaben, Wiener Staatsopernchor, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti

Heather Harper, Lucia Popp, Helen Watts, Yvonne Minton, René Kollo, John Shirley-Quirk, Martti Talvela, Wiener Singverein, Wiener Sängerknaben, Wiener Staatsopernchor, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti

Pt. 2

Wiener Singverein, Wiener Staatsopernchor, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti

John Shirley-Quirk, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti

Martti Talvela, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti

Wiener Singverein, Wiener Staatsopernchor, Wiener Sängerknaben, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti

Yvonne Minton, René Kollo, Wiener Sängerknaben, Wiener Singverein, Wiener Staatsopernchor, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti

Lucia Popp, René Kollo, Wiener Singverein, Wiener Staatsopernchor, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti

Heather Harper, Yvonne Minton, Helen Watts, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti

Lucia Popp, Arleen Augér, Wiener Sängerknaben, Wiener Singverein, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti

René Kollo, Wiener Singverein, Wiener Staatsopernchor, Wiener Sängerknaben, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti

Heather Harper, Lucia Popp, Yvonne Minton, Helen Watts, René Kollo, John Shirley-Quirk, Martti Talvela, Wiener Sängerknaben, Wiener Singverein, Wiener Staatsopernchor, Chicago Symphony Orchestra, Georg Solti

Total Playing Time: 1:19:50