Johann Strauss II & Lanner

JOHANN STRAUSS II & LANNER

Waltzes & Polkas
Kremer · Guth · Kashkashian · Hörtnagel
Int. Release 06 Nov. 2015
Download


Liste de titres

Joseph Lanner (1801 - 1843)
Die Werber, Op.103

Johann Strauss II (1825 - 1899)
Eisele und Beisele Sprünge, Op.202 "Polka"

Johann Strauss I (1804 - 1849)
Kettenbrücken-Walzer, Op.4

Annen-Polka, Op.137

Johann Strauss II (1825 - 1899)
Wiener Gemüts-Walzer, Op.116

Joseph Lanner (1801 - 1843)
Marien Walzer, Op.143

Johann Strauss II (1825 - 1899)
Schwartsche Ball-Tänze, Op.32

Joseph Klauser
Joseph Lanner (1801 - 1843)
Steyrische Tänze, Op.165

Gidon Kremer, Peter Guth, Kim Kashkashian, Georg Maximilian Hörtnagel

Durée totale de lecture 57:23