Mitsuko Uchida | 30.05.2024 Kimmel Center, Philadelphia, Ravel, Coleman, Debussy