Vladimir Ashkenazy | Video | Bach: French Suite No.5 in G - Gavotte

Bach: French Suite No.5 in G - Gavotte
Bach: French Suite No.5 in G - Gavotte
Vladimir Ashkenazy
Listen to BACH English Suites 1-3 / Ashkenazy now

Videoinformation

Vladimir Ashkenazy spielt die “Gavotte” aus Johann Sebastian Bachs French Suite No.5 in G, BWV 816.

More Videos of Vladimir Ashkenazy

More from Vladimir Ashkenazy