Mitsuko Uchida | 31.05.2024 Carnegie Hall, New York, Coleman, Ravel, Debussy