Mitsuko Uchida | 09.01.2023 Gulbenkian, Lissabon, Mozart: Piano Concertos nos. 25 K. 503 & 27 K. 595