Mitsuko Uchida | 02.06.2024 Kimmel Center, Philadelphia, Ravel, Coleman, Debussy